פיר מדרגות

פיר מדרגות

חברת תהילים עבודות מתכת השתתפה בביצוע פרויקט פיר מדרגות.

tehilim_qp_gal_C_005
tehilim_qp_gal_C_003
tehilim_qp_gal_C_002
tehilim_qp_gal_C_001
tehilim_qp_gal_C_004