פרויקטים

פרויקטים

פיר מדרגות

חברת תהילים עבודות מתכת בע"מ השתתפה בביצוע פרויקט פיר מדרגות. החברה ייצרה את הפיר והתקינה אותו.

אצטדיון סמי עופר

חברת תהילים עבודות מתכת השתתפה בביצוע פרויקט אצטדיון סמי עופר בחיפה. החברה ביצעה את חיפוי האצטדיון.

כיכר התחבורה

כיכר התחבורה

מודיעין

חברת תהילים עבודות מתכת בע"מ השתתפה בהקמת פרויקט כיכר התחבורה במודיעין. החברה ביצעה את החיפויים.

מדרגות לולייניות

חברת תהילים עבודות מתכת בע"מ השתתפה בביצוע פרויקט של מדרגות לולייניות. החברה ייצרה את המדרגות והתקינה אותם.