מדיניות איכות ויעדי החברה

ISO 9001:2015
tehilim_qp_055.jpg

אישור הסמכה ISO 9001:2015

להורדה, לחצו על התמונה.

מדיניות האיכות ויעדי חברת תהילים עבודות מתכת בע"מ.

 

  1. חברת תהילים עבודות מתכת בע"מ, רואה באיכות מוצריה ושירותיה מרכיב חיוני ומכריע לצורך הגברת כושר התחרות.

  2. איכות מוצרי ושירותי החברה, הינם גורמים בעלי השפעה מכרעת על הצלחתה העסקית ושגשוגה של החברה.

  3. כוונתו ומטרתו של קובץ נהלי האיכות של החברה, הינו למסד מערכת איכות אשר נועדה לקיים רמת איכות גבוהה בהתאם לדרישות ת"י 9001 מהדורה 2015, דרישות הלקוח, דרישות מנה"ר, דרישות עפ"י דין ורגולטוריות.

  4. שני גורמים מרכזיים מהווים תנאי להצלחתה של החברה - הגורם הראשון הינו הלקוח, אשר שביעות רצונו לאורך זמן הינה תנאי הכרחי להצלחת החברה. הגורם השני הוא עובדי החברה המהווים את הנכס החשוב ביותר שלה.

  5. מעורבותם ויכולתם של העובדים להתאים את עצמם לתנאים ולצרכים המשתנים, מהווים תנאי להצלחת החברה בהשגת מטרותיה בכלל ולהצלחת מטרות האיכות בפרט.

מטרות איכות

  1. חברת תהילים עבודות מתכת בע"מ תקנה ביטחון ללקוחותיה ביכולתה לספק מוצרים ושירותים ברמת איכות רצויה, תשאף לשיפור מתמיד של מערכת האיכות בחברה באופן עקבי.

  2. חברת תהילים עבודות מתכת בע"מ תשאף למוצרים ומתן שירות באיכות אשר יספק את הדרישות המוגדרות של לקוחותיהם ואשר יגרמו לשביעות רצונם המלאה לטווח ארוך.

  3. היעדים המדידים יקבעו וימדדו בסקרי הנהלה.

מנכ"ל החברה, ברק תהילים.